Tryghed & Garanti

Vedrørende opstart og igangværende sager

Ved opstart skal der være klart til håndværkeren med henblik på strøm og at der er ryddet så håndværkeren kan påbegynde det arbejde der skal laves ellers påregnes der ekstra regning med flytning og klargøring til opstart

Ved nedrivning skal alt strøm og vand være frakoblet så der ikke forekommer hverken strøm svigt eller vandskadet Schultz vil derfor ikke kunne dække dette forsikrings mæssigt da det er kundes egen forsikring der skal dække dette.

Så frem ved reparations arbejde der skulle komme skade på fliser murværk /træværk   mm. Regnes dette som ekstra arbejde og er ikke med i tilbuddet dette ses som en ekstra udgift Til kunden.

Priserne er efter tilbud som er frem sendt på mail til kunden.

Så frem der skulle komme andre ændringer i tilbud eller kommer ekstra arbejde vil dette blive pålagt kunden.

Hvis ændring skal ske skal dette sendes på mail og godkendes.

Der Gives en fair og fornuftigt pris på tillbuddet. Der betales 50 % på opstart dagen og 35 % midt og 15 % ved slutkontro. Netto 4 dage.

Garanti for Slutkontrol

Der stilles Garanti for kunden ved de forskellige valg af matrialer som skal bruges så frem de ikke lever op til kundens behov skal  dette påpeges inden montør levere færdig arbejde ellers vil Schultz ikke kunne stille garanti da den er i kundens hænder